• kenburns1

    الجماعة القرويةالويدان

    جماعة قروية تسعى للافضل

    arrow-down.png

دواوير الجماعة

تتكون جماعة الويدان من 56 دوارا،هي :01الشرفا15تالبرجت29النزالة43آيت الدريوش
02محمد16أولاد الكرن الغربية30العربي بن بوزيد44السانية
03لعرب17المحمدية لعزيب31الناجم45آيت سي حمو
04لسعدانة18بوسيالة32بلمقدم46آيت امبارك
05تعبارت19أولاد كروم33بلعربي47قرقر
06بلمجاد20السويكية34التعاونية48أولاد الكرن الشرقية
07لمغازلي21رقوان35احمد بلحاج49أولاد ازبير الركوبة
08أولاد احمد22أولاد علي36بلعظم50الجديوات
09تصاعت23رك الدياب37الشعيبات51لكصار
10عمر بن ابريك24المحمدية السابعة38بلا52الخميلات الكبير
11لكريبات25اكزولة سيدي امبارك39اكزولة الركبة53الخميلات أولاد المهدي
12الفردي التحتاني26البكارة أولاد مومن40الجلود54أولاد ازبير الكحيليين
13الفردي الفوقاني27البكارة لكبيرة41الشويطر55تيكوتار
14منو28البكارة لحبيلات42آيت لحماد56الفيض